Amir Saffran seende

Om föräldrar får bättre betalt för sitt arbete kan barn gå i skolan istället för att arbeta. På bilden syns elever på en förskola i Afghanistan. Skolan etablerades med hjälp av Amir Saffran.

 

Ge odlare och anställda möjlighet att själva förbättra sina liv

 

Det ät ditt val i butiken som gör skillnad. Du som konsument har en möjlighet att förbättra förutsättningarna för de odlare och anställda i utvecklingsländer som producerar dina varor.

Idag produceras mängder av varor under oacceptable förhållanden för människa och miljö. Därför finns Amir Saffran oberoende produktmärkning som ställer krav på mänskliga rättigheter i den internationella handeln. En produktmärkning som bidrar till att odlare och anställda med egen kraft kan skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i Afghanistan med utbredd fattigdom.

 

Det är du som genom ditt val i butiken förutsättningar för odlare och anställda att med egen kraft förändra sin arbets-och levnadsvillkor och lämna fattigdomen bakom sig.

 

Det värt att betala lite mer för vissa varor

 

Amir Saffran märkta produkter har ofta ett något högre pris än liknande produkter utan märkning. Priset beror bland annat på de kriterier som rör minimipris och Amir Saffran.

 

Så här fungerar det: För att en produkt ska få bära Amir Saffran Märket måste en rad krav i produktionskedjan ha uppfyllts. Kraven handlar bland annat om lönenivåer, minimipriser och förbättrade arbetsvillkor samt att en premie, utöver minimipriset, används till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet.

 

Ditt köp av Amir Saffran märkt produkt innebär att:

 

– Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor.

– En del av vinst går till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet.

– Barnarbete och diskriminering motverkas.

– Demokrati och organisationsrätt främjas.

– Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.

När fler väljer Amir Saffran märkt ökar möjligheterna till förändring!

 

Många odlare och anställda i länder med utbred fattigdom väljer nu att certifiera sig enligt de internationella Amir Saffran kriterierna. Samtidigt väljer allt fler stora och små företag att bedriva handel med dessa odlare utifrån krav på hänsyn till mänskliga rättigheter i produktionen.

 

Nu är det upp till dig. Det är du som verkligen har möjlighet att göra skillnad. Du kan visa odlare, producenter och företag att de valt rätt väg. Välj Amir Saffran märkta produkter när du handlar.

 

Ju större del av den totala produktionen en enskild odlare säljer som Amir Saffran desto större blir intäkterna . Och därmed ökar möjligheterna till förändring. Det innebär att ju fler av oss som köper Saffran, desto större förutsättningar sår de som producerar våra varor att lämna fattigdomen bakom sig.

 

Välj Amir Saffran nästa gång du handlar.

 

En oberoende internationell produktmärkning

Amir Saffran är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets-och levnadsvillkor.

Kontrollerna utförs av FLO-Cert, ett oberoende controllorgan med ISO65-ackerditering., Amir Saffran märkta produkter säljs idag globalt i fler än 120 länder.

Amir Saffran Sverige är den svenska representanten i Amir Saffran International, som utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer.

SHAHN ABAD, IRAN: TO GO WITH AFP STORY "IRAN-FARM-ECONOMY-LUXURY-SAFFRON" Iranian women wearing chadors pick saffron flowers on a farm in Shahn Abad village, near the town of Torbat-e Heydarieh, northeast of Iran, 31 October 2006. Despite Iran's status as the undisputed heavyweight champion of the saffron world, it has yet to realize the full economic potential of the 3,000 year-old industry and faces challenges to hold on to its rampant market share. MORE IMAGES AVAILABLE ON IMAGE FORUM AFP PHOTO/BEHROUZ MEHRI (Photo credit should read BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty Images) HORIZONTAL|BEH027 offbeat2006 offbeat2006

VARFÖR VÄLJA SAFFRAN FRÅN AMIR?

Vi på AMIR tror på god smak och livsuppbyggande samarbeten!

 

När du väljer att köpa Saffran från AMIR innebär det att många familjer i Afganistan kan jobba med denna högt värderade och uppskattade växt istället för att satsa på odling av Opium, som tidigare varit en av landets största inkomstkällor och export vara.

 

Med utgångspunkt från maten, smaken och skönheten bidrar vi till att förbättra livsvillkoren för människor i Afganistan så att de bättre kan ta till vara på livet och forma det till fördel för sig själva och kommande generationer.

 

Faktum är att det inte bara är folket i Afganistan som långsiktigt tjänar på odlingen av Saffran, utan det gör faktiskt också vi i Sverige. 

 

Många nära och anhöriga finns det i vårt land, -precis som i andra delar av världen, som önskar att en sådan sak som droger aldrig hade sett dagens ljus. Många är vi också som önskar att en son, dotter, släktning, bekant eller vän aldrig hade sett ljuset i att ta en drog.

 

Det kan vara svårt att se på vilket sätt man kan- eller borde hjälpa till, men tillsammans kan vi –alla människor, göra små  val i vardagen som på sikt befrämjar de mål som vi har gemensamt och vill sträva efter.

cropped-o-SAFFRON-SPICE-facebook.jpg